programtablåÖppna Kanalen i Göteborrg har sändningsuppehåll fr.o.m. 23 feb.2021 t.o.m. 4 april pga tekniköversikt