Regler


 

REKLAM

Reklam är inte tillåten i Öppna Kanalen, dvs när varor eller tjänster exponeras eller erbjuds mellan programmen.

 OTILLBÖRLIGT GYNNANDE

Otillbörligt gynnande är inte heller tillåtet, dvs att programmen uppmuntrar till inköp eller hyra av varor eller tjänster eller innehåller andra säljfrämjande inslag eller framhäver en vara eller en tjänst.

 PRODUKTPLACERING

Produktplacering är sedan 1/8 2010 tillåten i svensk tv. Med produktplacering menas förekomsten av en vara, en tjänst eller ett varumärke i marknadsföringssyfte och mot betalning eller liknande ersättning, dock inte när varan eller tjänsten är av obetydligt värde eller gratis.

Produktplacering är tillåten i filmer, tv-serier, sportprogram och program med lätt underhållning men inte i program som huvudsakligen vänder sig till barn under tolv år. 

Det är inte tillåtet med produktplacering av alkoholdrycker och tobaksvaror samt andra produkter som kommer från företag vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja alkoholdrycker eller tobaksvaror, eller receptbelagda läkemedel och sådan medicinsk behandling som bara är tillgänglig efter ordination.

När det förekommer produktplacering i ett program måste information lämnas om detta i början och i slutet av programmet. Informationen ska endast bestå av en neutral upplysning om förekomsten av produktplacering och om den vara eller tjänst som har placerats i programmet.

 

 

SPONSRING

Sponsring av programsändningar är tillåten. Med sponsring menas att ett företag bidrar med pengar, varor eller tjänster för att ett program ska kunna produceras och sändas. 

Sponsring av program som huvudsakligen handlar om nyheter eller innehåller nyhetskommentarer är inte tillåten.

Program får inte heller sponsras av någon vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja alkoholdrycker eller tobaksvaror.

Om ett läkemedelsföretag sponsrar ett program får sponsringen bara främja företagets namn eller anseende men inte receptbelagda läkemedel och sådan medicinsk behandling som bara är tillgänglig efter ordination.

Ett sponsringsmeddelande ska lämnas i början och / eller i slutet av programmet och får endast innehålla sponsorns namn, logotyp eller annat kännetecken. Meddelandet får inte innehålla säljfrämjande inslag som t.ex. musik som kan förknippas med sponsorn.

Öppna Kanalen är ansvarig för att det inte förekommer otillbörligt gynnade i programmen och att reglerna för produktplacering och sponsring efterföljs och kan därför förhandsgranska program när man tidigare brutit mot reglerna och har också rätt att stoppa reprissändning av program där man brutit mot reglerna.

För mer information se Radio och TV lagen

 


STÄLLFÖRETRÄDANDE ANSVARIG UTGIVARE


Alla som sänder program eller slingskyltar i Öppna Kanalen måste utse en ställföreträdande ansvarig utgivare.

En ansvarig utgivare är juridiskt ansvarig för yttrandefrihetsbrott, t.ex. hets mot folkgrupp, förtal och förolämpning och kan dömas till böter eller fängelse vid yttrandefrihetsbrott.

Den person som utses till ställföreträdande ansvarig utgivare måste skaffa:

1. Konkursfrihetsbevis
Beställs från Bolagsverket i Sundsvall - tfn 0771-670 670.
Konkursfrihetsbeviset får inte vara äldre än 1 månad.

2. Personbevis stämplat med Förvaltarfrihetsbevis
a. Personbeviset beställs från Lokala Skattemyndigheten
tfn vxl 0771 567 567 (ankn Folkbokföringen - säg att det ska vara för begäran om förvaltarfrihetsbevis)

b. Stämpeln om förvaltarfrihetsbevis får man hos Överförmyndarförvaltningen i Göteborg, Folkungagatan 16,
3 trappor, tfn 031 368 09 00
(för folkbokförda i Göteborg) Personbeviset får inte vara äldre än 1 månad

3. En blankett som finns på Öppna Kanalens kansli - måste också fyllas i och skrivas under av den person som har utsetts till ställföreträdande ansvarig utgivare.

Detta skickas sedan av Öppna Kanalen till Myndigheten för radio och tv och registreras där.

Det är viktigt att den som är ansvarig utgivare har kunskaper om gällande lagstiftning beträffande yttrandefrihet.

För mer information se Myndigheten för radio och tv

OBS!
Namnet på ställföreträdande ansvarig utgivare måste också anges på programmens eftertext.

 

 

ÖVRIGA PROGRAMREGLER


Öppna Kanalen har inget krav på opartiskhet och saklighet men för övrigt gäller samma regler som för andra TV-kanaler och medier om yttrandefrihet, diskriminering, våldsskildringar, pornografi, förtal och upphovsrätt.

Om man bryter mot reglerna i Radio & TV-lagen kan man dömas till böter.
För mer information se Myndigheten för radio och tv