Medlem


För att bli medlem i Öppna Kanalen ska en medlemsansökan lämnas in där registreringsbevis samt föreningsstadgar eller dyl. bifogas.

Ansökan handläggs sedan av Öppna Kanalens styrelse. Medlemsavgiften är 1500 kr per år.

Som medlem har man möjlighet att få inflytande i föreningen och får dessutom rabatt på avgifterna för program och slingskyltar.

Medlemsansökan finns på Öppna Kanalens kansli eller som PDF att ladda ner.

Ladda ner medlemsansökan i PDF-format.

acrobat

 

 

Medlemmar

ABF
Arken Bibelcenter
Barak Organization
Betel Eritreanska Församlingen
Demokraterna
Ethiopian Evangelical Church in Gothenburg
Finska Pingstförsamlingen
Focus on Gods First Ministry
Församlingen Agape Göteborg
Göteborgs FöreningsCenter en paraply organisation med ca 90 medlemmar
Hans Edler Music
Himlen TV
Hoppets stjärna
Hoppets väg 
Islams ahmadiyya församling
Journalistutbildningen vid Göteborgs universitet
Reningsborg
Rolfs Flyg & Buss
Röda Sten Konsthall
Somali dialog center
Spring of Happiness Church International
Stiftelsen Gyllenkroken
The Time is Now Ministries
THE TRUE WORSHIPPERS OUTREACH & EVANGELICAL MINISTRIES ( The2-EM) SWEDEN
The vegetarian cowboy